Those holes in shells...

Gepubliceerd op 4 augustus 2021 om 15:25

Those holes in shells...

A while back I watched the Netflix documentary “My Octopus Teacher”. In it the African “Graig Foster” depicts his 'relationship' with an octopus.

The filmmaker swims every day in the icy waters of South Africa, where he meets an octopus. They slowly build a bond. As a viewer you are drawn into a story, about the contact between a person and an animal. A story set in a kelp forest far below sea level.

Here I found out that octopuses make holes in shells. They inject poison into it to paralyze the animal that lives in it and then pull it out.

No idea what kind of shell this is. It could be a whelk species. I have no idea. Someday, when I have nothing else to do, I'm going to dive into it. Now it just lays on a cabinet in my home. As a memory of a nice holiday.

P.S. I was glued to the tube; a beautiful documentary that has won an Oscar for best documentary 2021 with good reason. Be sure to check it out!

Die gaatjes in schelpen...

Een tijdje terug keek ik de Netflix-documentaire “My Octopus Teacher”. Hierin brengt de Afrikaanse “Graig Foster zijn 'relatie' met een octopus in beeld. 

De filmmaker zwemt elke dag in het ijskoude water van Zuid Afrika, waar hij een de octopus ontmoet. Ze bouwen langzaam een band op. Als kijker word je meegezogen in een verhaal, over het contact tussen  een mens en een dier. Een verhaal dat zich afpeelde in een kelpwoud ver onder de zeespiegel.

Hier kwam ik erachter dat octopussen gaatjes maken in schelpen .Ze spuiter er gif in om het diertje wat erin leeft te verlammen om deze er vervolgens uit te trekken. 

Geen idee wat voor schelp dit is. Het zou een 'wulk-soort' kunnen zijn. Ik heb er geen verstand van. Ooit, wanneer ik niks anders meer te doen heb ga ik er eens induiken. Nu ligt deze gewoon thuis in mijn kast. Als herinnering aan een fijne vakantie.

P.S. Ik zat gekluisterd aan de buis; een prachtige documentaire die met reden een Oscar heeft gewonnen voor beste documentaire 2021. Zeker gaan kijken!